Algemene- en dekvoorwaarden

 

 • Goede stalgelegenheid
 • Stalgeld paard €8,- per dag, paard met veulen €10,- per dag.
 • Stalgeld pony €5 per dag, pony met veulen €8,- per dag.
 • Het stalgeld dient voldaan te worden bij het ophalen van de merrie.
 • Paspoorten dienen altijd bij het paard aanwezig te zijn.
 • Voor de juiste administratie vragen wij u bij de eerste inseminatie een kopie van het stamboekbewijs van de merrie en de adresgegevens van de eigenaar.
 • Voor zelf mee gebrachte rietjes of sperma wordt een inseminatievergoeding gerekend.
 • Veterinaire begeleiding door Dierenartsenpraktijk Krommerijnstreek, op verzoek.
 • Dekbewijzen worden afgegeven wanneer het dekgeld is voldaan.
 • Dekgelden, de diensten van de dierenarts en vervoerskosten worden belast met btw.
 • Gustverklaring inleveren bij de hengstenhouder vóór 1 oktober van het betreffende dekjaar.
 • Verzendkosten sperma zijn voor rekening van de merriehouder.
 • Inseminaties bij voorkeur de avond van te voren bestellen of de dag zelf voor 9.00 uur ´s morgens.
 • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte, letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.