Voorwaarden

 

 • Goed stalgelegenheid
 • Stalgeld paard €8,- per dag, paard met veulen €10,- per dag.
 • Stalgeld pony €5 per dag, pony met veulen €8,- per dag.
 • Het stalgeld dient voldaan te worden bij het ophalen van de merrie.
 • Paspoorten dienen altijd bij het paard aanwezig te zijn.
 • Voor de juiste administratie vragen wij u bij de eerste inseminatie een kopie van het stamboekbewijs van de merrie en de adresgegevens van de eigenaar.
 • Voor zelf mee gebrachte rietjes of sperma wordt een inseminatievergoeding gerekend.
 • Veterinaire begeleiding door Dierenartsenpraktijk Krommerijnstreek, op verzoek.
 • Dekbewijzen worden afgegeven wanneer het dekgeld is voldaan.
 • Dekgelden, de diensten van de dierenarts en vervoerskosten worden belast met btw.
 • Gustverklaring inleveren bij de hengstenhouder vóór 1 oktober van het betreffende dekjaar.
 • Verzendkosten sperma zijn voor rekening van de merriehouder.
 • Inseminaties bij voorkeur de avond van te voren bestellen of de dag zelf voor 9.00 uur ´s morgens.
 • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte, letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.

Hengstenhouderij en Trainingsstal Marcel van Bruggen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte, letsel van mensen, dieren, vervoermiddel of anderszins.